Genomförd

UPPDRAGSUTBILDNING


Lärcentrum utbildar företagare och anställda genom samarbetspartners. Vi mäklar utbildningar till det lokala arbetslivet. 

Liftutbildning (Sax- och Skylift)-Torsdag 11 november


Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt

med liftar. Förare, arbetsledare, platschefer samt personer som i sitt arbete behöver kunskap om liftar och de arbetsmiljömässiga regler som gäller kring dessa.


Kursinnehåll

-Utföra säkerhetskontroller och daglig tillsyn 

-Liftens uppbyggnad och arbetssätt 

-Besiktningsregler 

-Stabilitet och belastningsgränser

-Val av arbetsplattform

-Arbetsplatsen 

-Uppställning av arbetsplattformen 

-Arbete från arbetsplattform 

-Arbeta på ett kvalitets-, miljö– och säkerhetsmedvetet sätt.


Kursens omfattning

Ca 8 timmar (hälften teori/hälften praktik).

Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett personligt intyg till deltagaren från Liftutbildningsrådet. Detta gäller i fem år och måste sedan förnyas.


Sista anmälningsdag:  2021 10 21

Anmälan: kontakta oss HÄR

MARGARETA SKOOG

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: margareta.skoog@dorotea.se


Telefon: 0942 - 141 91

ENHETSANSVARIG/REKTOR