SVENSKA FÖR INVANDRAE

SFI


LÄR DIG SVENSKA


Målet med Sfi är att du ska få kunskaper i det svenska språket. Kunskaper om den svenska kulturen och om svenskt samhällsliv,

så att du kan klara vardagsliv, yrkesliv och vidare utbildning i Sverige.


Kursen ska förbereda för en vid och varierande språkanvändning. Den studerande börjar sina studier på den språkliga nivå som bestäms

av förkunskaperna och avslutar dem när målen har uppnåtts.

Rätt att delta i studierna har personer som är bosatta (folkbokförda) i kommunen och saknar grundläggande kunskaper i svenska motsvarande slutbetyg från kurs D.

UPPLÄGG

Språkstudierna kan ske på heltid eller deltid. Till Sfi-utbildningen är det kontinuerlig antagning under året och utbildningen ska påbörjas inom tre månader från anmälningstillfället.


Det finns tre olika studievägar som är anpassade för att möta de studerandes olika behov. Varje studieväg innehåller två kurser; A+B, B+C och C+D. Man studerar efter individuella studieplaner och mot individuella mål. Betyg ges efter varje kurs. För fortsatta studier i svenska som andra språk krävs betyg från slutkursen D.


Efter kurserna B, C och D följer ett obligatoriskt nationellt slutprov. För kurserna A till D gäller att betyg sätts efter avslutad kurs, med en betygsskala från F till A. Betyget F är underkänt och betyget A är högsta betyget. Inom den del av utbildningen som gäller läs- och skrivinlärning sätts inte betyg.

PLATS

På plats på Dorotea Lärcentrum, Parkvägen 1.

FÖRKUNSKAPER

Du börjar dina studier på den språkliga nivå du befinner dig vid. Studievägledaren hjälper dig med en kartläggning.

KOMBINERA KURSER

Sfi kan kombineras med andra kurser inom komvux i ett individuellt studieprogram, praktik eller arbete. Vi har en bra studiemiljö och tillgång till modern teknik. Alla Sfi-studerande har tillgång datorer.

ANSÖKAN


Kontakta oss för att göra din ansökan.

Samhällsorientering

- för dig som är ny i Sverige

STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE

MATILDA MARKUSSON

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: matilda.markusson@dorotea.se


Telefon:0942- 141 28

UTBILDNINGSLEDARE

SARA NORLIN

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: sara.norlin@dorotea.se


Telefon: 0942 - 141 95

SAMHÄLLSORIENTERING

- FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE


Samhällsorientering är en kurs om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige.

Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat.

Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige!

Samhällsorientering är en lagstadgad undervisning för nyanlända flyktingar samt anhöriginvandrare och är på minst 100 timmar.

Ett intyg utfärdas när utbildningen är klar.

INNEHÅLL

Åtta teman ingår i kursen:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

PLATS

På plats på Dorotea Lärcentrum, Parkvägen 1.

VEM FÅR LÄSA?

Kursen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har fått uppehållstillstånd, och har ett etableringsprogram från Arbetsförmedlingen eller är anhöriginvandrare.


Du erbjuds inte samhällsorientering om du är

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande eller gästforskare