SÄRSKILD UTBILDNING

FÖR VUXNA


Målen för utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.


Skolformen finns på två nivåer:

  • Grundläggande nivå
  • Gymnasial nivå

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Den som fått minst utbildning ska prioriteras. (21 kap. skollagen). Denna utbildning genomförs i samarbete med extern aktör.


Kontakta oss för mer information.

STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE

MATILDA MARKUSSON

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: matilda.markusson@dorotea.se


Telefon:0942- 141 28

UTBILDNINGSLEDARE

SARA NORLIN

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: sara.norlin@dorotea.se


Telefon: 0942 - 141 95