PROJEKT KUPAN

Startar 2020-08-01 och pågår till 2022-12-31


Projekt KUPAN finansieras av medel från Europeiska Socialfonden och genomförs tillsammans med Åsele Lärcentrum med Åsele Kommun som projektägare. Projektets fokus är att anordna utbildningsinsatser för anställda i företag som drabbats negativt av coronavirusets effekter, exempelvis genom permittering, varsel eller minskad omsättning. Insatserna ska bidra till att öka kompetensen i företagen och ge medarbetare möjlighet att utbilda sig för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. I bägge kommunerna sker samverkan med näringslivskontoren för att kartlägga behov och nå ut med information till företagen.


Kontaktperson på Dorotea Lärcentrum: projektmedarbetare Sara Norlin på telefon 070-437 88 19.

PROJEKTLEDARE

PETER AHLQVIST

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: peter.ahlqvist@dorotea.se


Telefon: 072 - 740 23 83

UTBILDNINGSLEDARE

SARA NORLIN

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: sara.norlin@dorotea.se


Telefon: 0942 - 141 95