Dorotea Lärcentrum

PROJEKT

SIKT 2.0


Dorotea Lärcentrum har tillsammans med kommunerna i Region 10, samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen och Region Västerbotten beviljats medel till projekt SIKT 2.0 (...)

LÄS MER

PROJEKT


som är avslutade

SIKT


SIKT- Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Tillväxt syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning utifrån målgruppen nyanlända och utrikesfödda (...)

LÄS MER

SKOGEN SOM INTEGRATIONSARENA


Målet med projektet är att män och kvinnor med en annan etniskt bakgrund än svensk ska få kunskap om skogen och skogsrelaterade aktiviteter (...)

LÄS MER

STÄRKT ATTRAKTIV MOTTAGNING (SAM)


Projektet har som mål att skapa en tydlighet i mottagandet och integrationen av nyanlända som gynnar både de som arbetar i mottagningskedjan, (...)

LÄS MER

KUPAN


Projekt KUPAN genomförs tillsammans med Åsele Lärcentrum. Projektets fokus är insatser för företag som drabbats negativt av coronavirusets effekter (...)

LÄS MER

NATUR FÖR ALLA


"Natur för alla" är ett LONA-projekt (Lokala naturvårdsprojekt) som riktar sig till nyanlända i Dorotea kommun (...)

LÄS MER