PROVDAGAR 2020

ANMÄL DIG SENAST!

Vår - lördag 4 april

3 februari

Höt - söndag 18 oktober

27 augusti

HÖGSKOLEUTBILDNINGAR


Idag finns ett mycket brett utbud av högskoleutbildningar på distans. Dorotea Lärcentrum gör det möjligt för Dig att bo och studera på hemorten. Här finns både tekniska och personella resurser för Dig som studerar på distans.


Tentamensskrivning

Istället för att åka till en högskola eller ett universitet finns möjlighet att sitta här på Lärcentrum och göra tentamen, förutsatt att lärosätet har godkänt att tentamen får göras i hemkommunen via ett lärcentra.


Högskoleprovet

Högskoleprovet mäter kunskaper och färdigheter och ska så rättvist som möjligt visa vilka förutsättningar du har att klara universitets- och högskolestudier. Ett resultat på högskoleprovet ger ett mått på förmågan att klara av högre studier.


Det finns ett stort intresse bland sökande till högre utbildning att skriva högskoleprovet eftersom man då konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp och eftersom man på vissa attraktiva utbildningar använder resultatet på högskoleprovet som urvalsverktyg.


Högskoleprovet ges två gånger per år, varje vår och höst. Resultatet kan användas för att söka till högskolan i 5 år.

INFORMATION OM


VÅRENS HÖGSKOLEPROV- Två provtillfällen (föreslagna datum: 13 mars och 8 maj)

- 35 000 skrivande per provtillfälle, totalt maximalt 70 000 skrivande.

- Endast de som fyller 19 år under 2021 eller är äldre får skriva. (även yngre som går sista terminen på gymnasiet våren 2021).

Anmälan föreslås öppna i januari och görs samtidigt till de två provtillfällena. Den som anmäler sig kan inte välja provdatum själv och får bara skriva provet vid ett av de två provtillfällena.


LÄS MER

MER INFORMATION


Om du inte får svar på dina frågor via länkarna nedan, kontakta oss HÄR.

HÖGSKOLEPROVET - hemsida

HÖGSKOLEPROVET - film

ANTAGNING.SE

AKADEMI NORR

STUDERA.NU

DISTANSUTBILDNINGAR

ANSÖKAN


Ansökan görs via Antagning.se

STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE

MATILDA MARKUSSON

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: matilda.markusson@dorotea.se


Telefon:0942- 141 28

UTBILDNINGSLEDARE

SARA NORLIN

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: sara.norlin@dorotea.se


Telefon: 0942 - 141 95