Dorotea Lärcentrum

STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE

GYMNASIAL VUXENUTBILDNING


Dorotea Lärcentrum erbjuder kurser på gymnasial nivå genom samarbete med utbildningsnätverken Lapplandsvux och Västerbottensvux.


Studierna bedrivs i distansform med närträffar och/eller videokonferenser eller helt på distans via internet. 


Du kan ansöka om studiemedel från CSN under din utbildning.


Ansökan till gymnasial vuxenutbildning görs till Dorotea Lärcentrum.
För mer information kontakta studie- och yrkesvägledare.

För att ansöka till en kurs eller utbildning, ta kontakt med vår vägledare.

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: matilda.markusson@dorotea.se


Telefon: 0942- 141 28

MATILDA MARKUSSON

KURSUTBUD


I alfabetisk ordning.

Kurserna genomförs i samarbete med övriga kommuner i Västerbotten genom Lapplandsvux och Västerbottensvux.

För ansökan, vänligen kontakta vår studievägledare.

BIOLOGI (Allmänna ämnen)


Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld (...)

LÄS MER

HISTORIA (Allmänna ämnen)


Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och (...)

LÄS MER

NATURKUNSKAP (Allmänna ämnen)


Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi (...)

LÄS MER

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (Allmänna ämnen)


Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga (...)

LÄS MER

ENGELSKA (Allmänna ämnen)


Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi (...)

LÄS MER

KEMI (Allmänna ämnen)


Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld (...)

LÄS MER

SAMHÄLLSKUNSKAP (Allmänna ämnen)


Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi (...)

LÄS MER

VÅRD OCH OMSORG (Yrkesvux)


Vård och omsorgsprogrammet för vuxna är en yrkesutbildning som förbereder för alla typer av arbeten inom vård och omsorg (...)

LÄS MER

FYSIK (Allmänna ämnen)


Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld (...)

LÄS MER

MATEMATIK (Allmänna ämnen)


Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov (...)

LÄS MER

SVENSKA (Allmänna ämnen)


Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation (...)

LÄS MER

VÄSTERBOTTENSVUX (Yrkes- och lärlingsvux)


VästerbottensVux anordnar gemensamt yrkesutbildningar runt om i Västerbottens län, både inom yrkesvux och yrkeslärling.

LÄS MER

YRKESVUX

Vad är det?


LÄRLINGSVUX

Vad är det?


SKA DU TA NÄSTA STEG?


Vi finns här för att hjälpa dig i dina studier.

FÖR VEM?


Gymnasial vuxenutbildning är för dig som behöver läsa upp gymnasieämnen, eller för dig som vill läsa en yrkes- eller lärlingsutbildning.HUR?


Undervisningen bedrivs med på distans närträffar eller helt via fjärrteknik.
FÖRKUNSKAPER?


Samtliga utbildningar har olika förkunskapskrav. Kontakta vår vägledare för mer information.

KOSTNAD?


Du betalar inget för att läsa kursen/kurserna, men du bekostar själv din litteratur och ditt uppehälle. Du kan också ansöka om studiemedel från CSN.KONTAKTPERSON?


Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för frågor och hjälp.
ANSÖKAN?Du ansöker till allmänna kurser HÄR

Du kan se VästerbottensVux utbildningsutbud HÄR

"Syftet med yrkesvux är att motverka brist på yrkesutbildning, eller ge möjligheten att byta yrkesinriktning"

YRKESVUXYrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux).


Syftet med satsningen är att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Man kan också läsa en yrkesutbildning för att helt byta inriktning i sitt arbetsliv.


Avsikten är att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.


Inriktningar inom yrkesvux:

 • Barn och fritid
 • Bygg och anläggning
 • Handel och administration
 • Hotell och turism
 • VVS/Fastighet
 • Vård och omsorg
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang/livsmedel

Du kan ansöka om studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) under din yrkesutbildning.

LÄRLINGSVUXVill du läsa en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats? Då kan lärlingsutbildning vara något för dig.


En lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom din utbildning.


Vem kan ansöka om lärlingsutbildning?


Du kan söka en lärlingsutbildning om du:

 • är folkbokförd i Dorotea eller har fått hemkommunens godkännande,
 • är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år) eller,
 • har ett slutbetyg, studiebevis eller examen från gymnasiet och är under 20 år.


Du kan behöva vissa förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen.


Du kan ansöka om studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) under din lärlingsutbildning.

Fler utbildningar inom yrkes- och lärlingsvux hittar du här: