GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING


Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå finns kurser för dig som har kortare utbildning än nio år eller behöver repetera något eller några ämnen för fortsatta studier eller yrkesutbildning. Kurserna motsvarar grundskolan till och med årskurs 9.


Dina förkunskaper bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. Tag kontakt med studie och yrkesvägledare för information och ansökan.

Slutbetyg i grundläggande vuxenutbildning kan man få när man har minst betyget E i alla fyra kärnämnen: svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Även andra kurser och ämnen kan ingå i ett sådant slutbetyg. 


Du kan ansöka om studiemedel från CSN under din utbildning.

KURSUTBUD


Kurserna genomförs i samarbete med övriga kommuner i Västerbotten genom Lapplandsvux.

Vi hjälper dig att läsa kurser via distansteknik.

ENGELSKA


Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket (...)

LÄS MER

MATEMATIK


Undervisningen i kursen matematik inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper (...)

LÄS MER

SVENSKA


Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation (...)

LÄS MER

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK


Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga (...)

LÄS MER

STUDIEVÄGLEDNING


Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska syfta till att eleven utvecklar kunskaper i engelska språket (...)

LÄS MER

SAMHÄLLSKUNSKAP


Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi (...)

LÄS MER

SKA DU TA NÄSTA STEG?


Vi finns här för att hjälpa dig i dina studier.

FÖR VEM?


Grundläggande vux är för dig som har kortare utbildning än nio år eller behöver repetera något eller några ämnen för att kunna studera vidare eller läsa en yrkesutbildning.HUR?


Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete. Kurserna läses på distans med hjälp av fjärrteknik. Kontakta oss för att veta mer.
FÖRKUNSKAPER?


Dina förkunskaper bestämmer på vilken nivå studierna ska påbörjas. Förkunskaper till grundläggande vux är därför helt individuellt.

KOSTNAD?


Du betalar inget för att läsa kursen/kurserna, men du bekostar själv din litteratur och ditt uppehälle. Du kan också ansöka om studiemedel från CSN.KONTAKTPERSON?


Kontakta vår studie- och yrkesvägledare för frågor och hjälp.
ANSÖKAN?Du ansöker på Lapplandsvux hemsida, se HÄR.

STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE

MATILDA MARKUSSON

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: matilda.markusson@dorotea.se


Telefon: 0942- 141 28

UTBILDNINGSLEDARE

SARA NORLIN

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: sara.norlin@dorotea.se


Telefon: 0942 - 141 95