VAD VILL DU STUDERA?

VILKEN VÄG TÄNKER DU TA?

GRUNDLÄGGANDE VUX


För dig som har kortare utbildning än nio år eller behöver repetera något eller några ämnen för fortsatta studier eller yrkesutbildning


Läs mer

SÄRSKILD UTBILDNING


För vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Målet är att de ska stödjas och stimuleras i sitt lärande


Läs mer

GYMNASIAL VUXENUTBILDNING


Kurser på gymnasial nivå genom samarbete med utbildningsnätverken Lapplandsvux och Studera i Västerbotten.


Läs mer

SVENSKA FÖR INVANDRARE


Få kunskaper i det svenska språket, unskaper om den svenska kulturen och om svenskt samhällsliv


Läs mer

HÖGSKOLEUTBILDNING


VI gör det möjligt för Dig att bo och studera på hemorten. Här finns både tekniska och personella resurser för Dig som studerar på distans


Läs mer

YH-UTBILDNING


Utbildningarna inom yrkeshögskolan bedrivs i nära samarbete med näringslivet.

Minst en fjärdedel av utbildningarna är praktik ute på en arbetsplats


Läs mer

SKA DU TA NÄSTA STEG?


Vi finns här för att hjälpa dig i dina studier.

VALIDERING


En person kan oftast betydligt mer än vad som är fångat i olika dokument som exempelvis betyg, intyg och andra utbildningsbevis. Vi lär oss hela tiden nya saker i möten med andra människor inom utbildning, på arbetet och på fritiden.

STUDIEVÄGLEDNING


Du är välkommen att besöka eller ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på Dorotea Lärcentrum när du vill diskutera och planera ditt studie- eller yrkesval. Du kanske behöver stärka din kompetens genom vidareutbildning, ändra inriktning eller komplettera betyg inför framtida studier.