ANSÖKAN OCH BETYG


Här ser du hur du söker till vuxenutbildningen. Alla som läser inom vuxenutbildningen måste ha en studieplan. Studieplanen gör du tillsammans med studievägledaren och den innehåller bland annat ditt mål med studierna, vilka kurser du behöver läsa samt start- och slutdatum.

Är du folkbokförd i annan kommun än Dorotea kommun och vill studera hos oss, lämnar du din ansökan till din hemkommun. Din hemkommun tar då ställning till om de betalar för utbildningen eller inte.SKA DU TA NÄSTA STEG?


Vi finns här för att hjälpa dig i dina studier.

UTBILDNING I GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL NIVÅ


Ansökningstider

Vi har löpande antagning till kurser i grundläggande och gymnasial nivå.


Hur söker jag till kurser på grundläggande och gymnasial nivå?

Kontakta studievägledaren på Lärcentrum för att göra en studieplan. Detta hjälper dig med att söka kurser som stämmer med dina mål.

Du ansöker till kurser och utbildningar med blanketterna längre ner på sidan. Blanketterna kan även fyllas i på Lärcentrums expedition.

Till ansökan ska du bifoga betygskopior och eventuella intyg. Vi kan inte behandla din ansökan utan dessa. Skriv gärna en motivering till de kurser du har sökt.


Utbildning i svenska för invandrare - Sfi

Du kan ansöka om kurs i Sfi när som helst under året.


Hur söker jag till utbildning i svenska för invandrare?

Du ansöker till kurs i sfi genom personligt besök på Lärcentrums expedition, Parkvägen 1, 917 31 Dorotea.


Särskild utbildning för Vuxna - Särvux

Du ansöker till särvux genom personligt besök på Lärcentrums expedition, Parkvägen 1, 917 31 Dorotea.


ANSÖKAN TILL KURSER OCH UTBILDNINGAR I ANNAN KOMMUN


Är du folkbokförd i Dorotea kommun och vill studera i annan kommun ansöker du på den anordnande kommunens ansökningsblankett. Blanketten samt kopia på tidigare betyg samt ett personligt brev lämnar du till Lärcentrum eller skickar till Lärcentrum, 917 81 Dorotea.

Din hemkommun tar ställning till om de betalar utbildningen eller inte. Därefter skickas ansökan till utbildaren som tar beslut om du blir antagen eller inte.


BETYG

Efter avslutad kurs registrerar vi ditt betyg. Du bestämmer själv när och vilka betyg du vill ha utskrivna.
Betyget skickas till den adress du anger i beställningen.

STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE

MATILDA MARKUSSON

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: matilda.markusson@dorotea.se


Telefon: 0942- 141 28

UTBILDNINGSLEDARE

SARA NORLIN

Adress: Parkvägen 1, Dorotea


E-post: sara.norlin@dorotea.se


Telefon: 0942 - 141 95