INFORMATION

A-Ö

ANSÖKAN

Läs mer


AVBRUTNA STUDIER

Måste intygas. Viktig information från CSN (länk)

BIBLIOTEKSTJÄNSTER

Tillgång till kunnig bibliotekspersonal finns på kommunbiblioteket över gatan från Dorotea Lärcentrum. Läs mer


BÖCKER

Studerande på svenska för invandrare, särskild vuxensutbildning och grundläggande vuxenutbildning har rätt till lån av läromedel under studietiden.

Studerande på gymnasienivå, YH och högskole/universitet bekostar själva sina läroböcker/kurslitteratur.

DATORANVÄNDNING

Deltagare vid Dorotea Lärcentrum har personlig inloggning. Gäster kan, ifall så är möjligt, låna dator och logga in med gästinloggning. Det går även att använda sin egen dator och koppla upp på vårt nät.


FIKA/MAT

Tillgång till fullt utrustat pentry med kaffeautomat, kylskåp och mikrovågsugnar finns hos oss.

FRÅNVARO

Enligt förordning om vuxenutbildning 7 kapitlet, 1§.

Om en elev har påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter uteblivit från den under mer än tre veckor i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Rektorn får besluta om undantag, om det finns synnerliga skäl.FÖRSÄKRING

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever inom Dorotea kommuns verksamhetsområde. Läs mer (länk)

INDIVIDUELL STUDIEPLAN

Som deltagare inom sfi, särvux, grundvux och gyvux ska du ha en individuell studieplan. Studievägledaren ansvarar för att planen upprättas och är aktuell.

Din lärare och du som studerande svarar tillsammans för individuell kursplanering. Kursplaneringen ligger till grund för studieplanen.


KRISHANTERINGSPLAN

KRÄNKANDE BEHANDLING


LEDIGHET

Planerar du att vara ledig från utbildningen använder du

PERSONUPPGIFTER

Läs mer


PRÖVNING

Läs mer

STUDIESTARTSSTÖD

Läs mer


TEKNISKA RESURSER

Digitalkamera, riktigt bra ljudinspelare (för ex.vis intervjuer), konferenstelefon samt datorprojektor finns även att låna.

TENTAMEN

Istället för att åka till en högskola eller ett universitet kan man sitta här på Lärcentrum och göra sin tentamen, förutsatt att lärosätet har godkänt att tentamen får göras i hemkommunen via ett lärcentra.


SEMESTERSTÄNGT


VIDEKONFERENS

I Dorotea Lärcentrums lokaler finns videokonferensutrustning för kontakt mellan lärare och studentgrupper samt lektioner/föreläsningar. Videokonferensstudios kan även bokas för egna träffar i mån av tillgång.


Är du studerande vid den kommunala vuxenutbildningen eller läser mot högskola/universitet har du möjlighet att använda Lärcentrums lokaler.

Här kan du läsa de allmänna rekommendationer Folkhälsomyndigheten har givit för att bromsa spridningen av coronaviruset. Du kan också läsa om åtgärder som Dorotea kommun har vidtagit för att förhindra smittspridning, se till att vår organisation ska fungera och hjälpa dem som behöver extra stöd. Längst ned på sidan hittar du länkar till pålitliga informationskällor, som krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten.

Dorotea kommuns verksamheter är öppna så länge vi inte meddelar något annat.

AKTUELLT

INTEGRATIONSENHETEN


Många människor kommer från andra länder till Sverige och Dorotea. Några väljer att flytta hit, andra blir placerade här i kommunen efter flykt, efter risk för hot, våld eller annan utsatthet i sitt tidigare hemland.

Biblioteket i Dorotea ligger ett stenkast från Lärcentrum.

På biblioteket är alla välkomna att låna böcker, tidningar, film och ljudböcker. Det finns även möjlighet att låna dator, skriva ut, kopiera och scanna. 


Du som är vuxen och studerar kan få hjälp på Dorotea bibliotek. Kanske behöver du hjälp att låna kurslitteratur eller söka information. Välkommen in till oss! 


Vi kan inte lova att vi har den kurslitteratur du söker, men vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose dina behov. Ibland finns dina kursböcker att låna på V8-biblioteken, som är det bibliotekssamarbete Dorotea ingår i. Du som är låntagare hos oss kan själv söka och reservera böcker på www.v8biblioteken.se. Om boken inte finns inom V8 kan vi fjärrlåna vissa titlar åt dig från andra bibliotek.  

För att vi ska kunna ge bra service behöver vi veta vilken kurslitteratur som används på din utbildning. Lämna gärna in din litteraturlista till oss vid kursstart, så hinner vi vid behov komplettera vårt bestånd.  


Övrig service:

  • Du som har en läsnedsättning har rätt att få texter i anpassat format via Legimus. Biblioteket hjälper dig att skaffa ett konto. En läsnedsättning kan till exempel vara att du har dyslexi, ADHD eller problem med synen. 
  • Du som vill öva din svenska kan vara med på bibliotekets språkcafé. Kontakta biblioteket@dorotea.se för info. 
  • Dorotea bibliotek har böcker på många språk. Vi har även böcker på lättläst svenska för dig som är ny i Sverige.


Bibliotekets öppettider:

Se V8-bibliotekens hemsida för aktuella öppettider och mer information.

WEBINARIUM

HÖGSKOLA OCH UNIVERSITET

Kanske har du funderat på att plugga på universitet eller högskola, men inte kommit dig för med att ta reda på mer. Eller kanske har du läst i ett annat land än Sverige och undrar hur du kan fortsätta studera här.
Umeå universitet erbjuder webbinarier för intresserade. Några webbinarier kräver anmälan i förväg.

BIBLIOTEKET

TJÄNSTER

VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE COVID-19

CORONAPANDEMIN

PERSONUPPGIFTER

GDPR

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla din ansökan och att du sedan ska kunna fullgöra dina ev. fortsatta studier hos oss. Vi tillämpar vid varje tidpunkt gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.


Mer information om behandling av personuppgifter hittar du på Dorotea kommuns hemsida.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.